Bouwreizen

Hier staan alle blog berichten van al onze bouwreizen bij elkaar. In het rechter menu kunt u, onder categorieën,  de gewenste bouwreis selecteren om alle berichten van die reis te lezen.

De Lydia Education Foundation, een kleine stichting, geen medewerkers welke op een loonlijst staan, ook niet het bestuur!

  • Financiële middelen worden door de vrijwilligers binnengebracht en via sponsors.
  • Alle uitgave van de stichting zijn geheel voor het doel, er blijft niets aan de bekende strijkstok hangen!
  • Jaarlijks een financiële verslaglegging aan vrijwilligers en sponsoren, pas na akkoord van vrijwilligers en sponsoren de volgende stap zetten.