Parade Di Domi 2015

Op woensdag 10 juni gaat de St. Dominicusschool van start met de Parade Di Domi. Onderdeel van de Parade Di Domi is een Loterij.

Van 18 t/m 29 mei halen de leerlingen met de verkoop van loten geld op voor de bouw van de Kaddy Jatou Nursery & Lower Basic School van juffrouw Kaddy in Gambia.

De Stichting LEF coördineert de bouw van deze school en ondersteunt de kinderen, die wel wat extra geluk kunnen gebruiken, Deze kinderen groeien op in wijken waar schoolgaan helaas niet zo vanzelfsprekend is. Meestal komt dat omdat er niet genoeg scholen zijn of de ouders niet het nut of de noodzaak van scholing inzien. Door geld op te halen met de loterij steunt onze school deze kinderen met scholing en een schoolmaaltijd.

HOE WERKT DE LOTERIJ?
Op school hebben de leerlingen uitleg gekregen over de Parade Di Domi Loterij. Ook heeft uw kind het loten formulier uitgedeeld gekregen. Achterop het lotenformulier vindt u informatie over de loterij. De loterij is gericht op verkoop van loten aan familie, vrienden en kennissen. Zo wordt voorkomen dat de kinderen met geld over straat hoeven.

LOTENFORMULIER + GELD INLEVEREN OP SCHOOL
Het is belangrijk dat de leerlingen het loten formulier samen met het geld na afloop teruggeven aan hun juf of meester. Ook als niet alle loten verkocht zijn of uw kind niet meedoet aan de actie vragen wij aan de leerlingen of zij het loten formulier bewaren en weer inleveren op school. Voor de trekking is het namelijk belangrijk dat onze school registreert en aan de Stichting LEF meldt welke loten er zijn verkocht.

ZET ‘M OP!
Wij wensen alle leerlingen heel veel succes met het verkopen van de loten! Mede dankzij de opbrengst van de Parade Di Domi Loterij krijgt onze school de kans bij te dragen aan scholing voor achtergestelde kinderen in Gambia.

Richtlijnen Loterij Parade Di Domi

Algemeen:
De opbrengst van de loterij is uitsluitend bestemd voor het bouwen van de Kaddy Jatou Nursery & Lower Basis School in Gambia.
De Stichting LEF coördineert de loterij en verantwoord de ontvangen en bestede gelden.
Van de totale opbrengst van de loterij mogen enkel de directe kosten, zoals vergunning en prijzen betaald worden. De Stichting LEF noch ieder ander ontvangt een vergoeding voor geleverde diensten of gemaakte onkosten.
De verkoop van loten is enkel voorbehouden aan de leerlingen van de St. Dominicusschool te Utrecht en is gericht op verkoop van loten aan familie, vrienden en kennissen.
Geen enkele commerciële partij is betrokken bij de verkoop of organisatie van loten van de loterij.

Organisatie:
De loten worden per blad van 10 stuks in omloop gebracht.
Per groep worden 30 bladen ( 300 loten) uitgedeeld.
Iedere leerling krijgt één blad (10 loten) toebedeeld voor de verkoop.
De prijs van één lot bedraagt € 2,00

De verkoop van de loten begint op maandag 18 mei 2015 08.00 uur en eindigt vrijdag 29 mei 2015 17.00 uur.

Op elk verkocht lot dient de naam van de koper te worden vermeld, loten zonder naam worden geacht niet verkocht te zijn en doen niet mee aan de trekking.

Indien een leerling meerdere bladen met loten nodig heeft kan hij/zij die via de coördinator aanvragen. De kinderen moeten eerst hun oude/volle boekje bij de leerkracht inleveren voordat ze bij de coördinator nieuwe loten kunnen krijgen

Per groep wordt door de leerkracht een controlelijst bijgehouden van verkochte en niet-verkochte loten, de naam van de leerling die het lot verkocht heeft en het ontvangen bedrag.

Op maandag 1 juni 2015 levert de leerling de verkochte en onverkochte loten in bij de leerkracht. De leerling knipt de verkochte loten los en levert deze los in bij de leerkracht.
De leerkracht hecht de niet-verkochte loten vast aan de controlelijst.
Per controlelijst wordt het geld van de verkochte loten, de verkochte en onverkochte loten op maandag 1 juni afgegeven aan de coördinator.
Alle losgeknipte verkochte loten worden door de coördinator verzameld in een grabbelton.

Op 10 juni 2015 zal een vertegenwoordiger van de Stichting LEF de prijzen trekken.

De prijzen worden getrokken in onderstaande volgorde:
3e prijs, 2e prijs en 1e (hoofd)prijs.
De prijzen worden uitgekeerd na controle van de loten.
De leerling die de getrokken prijsloten heeft verkocht ontvangt daarvoor de 3e, 2e en 1e prijs van de leerling prijs loterij.

De leerkrachten houden op de controlelijst bij hoeveel loten er per leerling zijn verkocht om zo te bepalen welke leerling de meeste loten heeft weten te verkopen.
Die leerling die in totaal de meeste loten heeft verkocht ontvangt daarvoor de hoofdprijs ‘meest verkochte’ loten.

Indien er meerdere leerlingen zijn die de dezelfde hoeveelheid loten hebben verkocht zal worden geloot wie de hoofdprijs in ontvangst kan nemen. Deze loting wordt uitgevoerd door de vertegenwoordiger van de Stichting LEF onder verantwoordelijkheid van de Stichting LEF.

Voor ieder die tot deze groep meest verkopende leerlingen behoort en niet de hoofdprijs ontvangt zal een troostprijs beschikbaar worden gesteld.

Algemeen coördinator St. Dominicusschool: Ad Elbertse 06-23304041
Algemeen coördinator Stichting LEF: Willem Rijnboutt 06-23603378
Vertegenwoordiger Stichting LEF: Wim Stalenhoef 06-12355433

Prijzen:
1e prijs loterij Apple iPad Air 2 WiFi 16GB € 370,00
2e prijs loterij Samsung Galaxy Tab 3 Lite – 7.0 inch € 100,00
3e prijs loterij AKAI Kids Tablet 7 Roze/Oranje € 80,00

Leerlingen 1e prijs loterij Samsung Galaxy Tab 4 10.1 WiFi € 230,00
Leerlingen 2e prijs loterij Samsung Galaxy Tab 3 Lite – 7.0 inch € 100,00
Leerlingen 3e prijs loterij AKAI Kids Tablet 7 Roze/Oranje € 80,00

Hoofdprijs meest verkochte loten Apple iPad Mini WiFi 16GB € 230,00
Troostprijs meest verkochte loten in overleg met coördinator St. Dominicusschool
Klassenprijs meest verkochte loten in overleg met de leerkracht t.w.v. € 230,00

Totaal prijzengeld € 1.420,00

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bewijs ons dat je geen bot bent: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.