Over LEF

2021: Dit jaar geen bezoek i.v.m. Corona. Wel weer veel hulpmiddelen verzonden.                            waaronder een loopband en spellen.

2020: Onderhoud verricht aan gebouwen en waterinstallatie van het Health Center.

2019: Onderhoud verricht aan de gebouwen van het Health Center. Tevens besloten om                  ons wat meer te richten op het bevorderen van eerlijke handel in de breedste zin .                  van het woord.

2018: Tezamen met het Lamin Health Center een project uitgevoerd voor inenting van                    kinderen tegen malaria in de regio Mandinari naast de monding van de Gambia                    rivier.

2018: Gedurende dit jaar zijn meerdere reizen naar Gambia ondernomen om te bezien                    hoe en op welke wijze nog zinnige invulling kon worden gegeven aan onze                                uitgangspunten. Gebleken is dat de school zonder onze inspanning “op z’n                              Gambiaans” draait. Er is geen behoefte aan ondersteuning op inhoudelijk vlak.                      Er is contact is gelegd met het Lamin Health Center. Na ampel overleg is besloten                  om onze inspanningen verder te richten op dit gezondheidscenter, zowel voor .                      speciale projecten als het onderhoud van de gebouwen. 

2017:  In 2017 is de school overgedragen aan de P.T.A. De eigendom papieren                                    zijn overgedragen aan de lokale beheersorganisatie. Er is nu een zelfstandig                            werkende school gerealiseerd en de verdere toekomst is in handen van de mensen                in Gambia zelf.

2016:  In 2016 is er verder gebouwd aan de beheerderswoning en de aula. De                                      schoolorganisatie is ge├»nstalleerd en de samenwerking met de overheid is                                besproken.

2015:   In februari 2015 is wederom een bouwreis uitgevoerd zodat er doorstroming plaats              kan vinden van de huidige leerlingen in Nursery 1 en 2 naar de 3e klas Nursery in                  september 2015, het klasgebouw is nu klaar om de kinderen te ontvangen.

2014:  In februari 2014 zijn wij met 14 vrijwilligers druk in de weer geweest om het eerste                schoolgebouw klaar te maken voor gebruik, op 15 september zijn de eerste twee                     klassen in gebruik genomen voor Nursery 1 en 2. (┬▒ NL onderbouw 1 en 2)

2013:  In maart 2013 is een groep vrijwilligers erheen gegaan om de leidingen voor water,                elektra en riolering aan te leggen, ook is de eerste fundering gebouwd. Locale                          arbeiders hebben de ruwbouw verder afgewerkt.

2012:  Het bestuur heeft in 2012 besloten om voor die kinderen waarvoor in het geheel                    geen school binnen bereik is, een nieuwe school te gaan bouwen.

2007: In december 2007 is de Stichting formeel opgericht en in januari 2009 ontvingen                 wij de anbi status met RSIN / fiscal nummer 8188 78 435.

2004: De Stichting Lydia Education Foundation ( Stichting LEF) is begonnen als                               particuliere ondersteuning aan een aantal kinderen in Gambia die wel naar school                 wilden maar waarvan de ouders niet genoeg geld konden bijeenschrapen voor het                 schoolgeld.