Verslag / Verantwoording bouwreis 2015

Bouwreis februari 2015

Dit jaar is de bouwreis in twee fases uitgevoerd, een eerste kleine groep reizigers heeft in de eerste week geïnventariseerd en de voorbereidingen gemaakt voor de komst van de tweede groep een week later.

De totale reistijd was van zaterdag 31 januari 16.30 uur tot onze terugkomst op zondag 14 februari om 08.00 uur, netto 14 dagen bouwen en plannen.

We hebben kunnen constateren dat de werkzaamheden die in november waren afgesproken en die ter plaatste door de lokale werknemers zouden worden uitgevoerd (ramen, deuren, dakconstructie enz.) voor het grootste deel waren uitgevoerd, soms iets anders, of gedeeltelijk maar we kunnen daar wel mee verder.

De dagen daarna druk bezig geweest met het voorbereiden en afwerken van de diverse bouwactiviteiten. De tweede week hebben we met z’n allen ervoor gezorgd dat het klaslokaal in gebruik kan worden genomen en de dienstwoning betrokken kan worden.

DSC_0199 CIMG3434 DSC_0281 IMG_0051_2

De gebreide, gehaakte, verzamelde en gegeven spulletjes zijn uitgedeeld en menig traantje is geplengd bij de ontvangst daarvan.

DSC_0125   DSC_0018

Het hek is gerepareerd en de schoolorganisatie is op papier gezet. We zijn nu bezig met het professionaliseren van de organisatie, registratie en het voorbereiden op de digitale ondersteuning. Voorlopig zullen ze het moeten doen op papier en daar de ervaring mee verwerven.

DSC_1003      DSC_0447       DSC_0041DSC_0036                                       DSC_0208

Op woensdag 4 februari zijn we vereerd met een bezoek van de school inspecteur van het Ministerie van Education die aangaf positief verrast te zijn over de nu al behaalde resultaten en de toekomstplannen van de school. Hij vindt dat de leerkrachten heel goed werk leveren. Er zijn verdere afspraken met het ministerie gemaakt over de verdere organisatorische en bouwkundige vervolg acties.

Onderdeel van deze afspraken zijn:

  1. Vervolg scholing van de leerkrachten,
  2. Inrichten van de schoolklassen met kwalitatief goede hulpmiddelen (bankjes / stoelen enz.),
  3. Aanschaffen van voldoende leermiddelen,
  4. Verzorgen van schoolmaaltijden voor de kleuter klassen,
  5. Aantrekken van ervaren gediplomeerde leerkrachten voor het schooljaar 2015 / 2016.

In kort bestek de afgesproken uitvoering:

  1. Het verder scholen van de leerkrachten:

De beide leerkrachten zullen komend schooljaar in de vakantie perioden (drie stuks) college lopen op het Gambia College. Daarnaast zal de schoolinspecteur van het Ministerie van Education twee wekelijks prive les geven over didactiek[1] De afgesproken opleidingen duren in totaal drie jaar waarbij tijdens de schoolvakanties college wordt gelopen op de locatie in Brikama en tijdens de schooltijden stage kan wordt gelopen op onze eigen school in Lamin Village. De stage begeleider is dezelfde schoolinspecteur.

  1. Het inrichten van de schoolklassen met kwalitatief goede hulpmiddelen (bankjes / stoelen enz.):

In 2014 heeft de Stichting LEF een twintigtal schoolbankjes lokaal laten maken, hierop kunnen minimaal 20 kinderen plaats nemen. Daarnaast heeft de Wilhelminaschool  Amerongen het meubilair van groep 3-4 / 24 stuks, groep 4-5 / 49 stuks, groep 6-7 / 47 stuks en groep 7-8 / 18 stuks, in totaal 138 tafeltjes en stoelen en nog vele grote tafels, stoelen en krukjes gesponsord.

vervoer naar container  meubeltjes foto 17

Inmiddels heeft de  C.P. van Leersumschool, locatie Zeist 24 stuks in hoogte verstelbare tafeltjes met bijbehorende stoelen gesponsord waardoor we nu al zitplaats kunnen bieden aan circa 200 kinderen in alle leeftijd categorieën.

Diverse sponsoren hebben stalen archiefkasten gesponsord die wij in de loop der tijd naar Gambia hebben getransporteerd.

Vanuit de Driesprong in Soest zijn een viertal driedubbele in hoogte verstelbare schoolborden gesponsord en Marianne Wortel heeft nog eens een viertal dubbele schoolborden gesponsord. We kunnen dus nu acht lokalen van goede schoolborden voorzien

foto             schoolborden

  1. Het aanschaffen van voldoende leermiddelen:

Door een gift van de Evangelisch Lutherse Kerk in Zeist heeft de stichting professionele leermiddelen kunnen aanschaffen. In Nederland is van deze gift het Programma Cool van Anglia aangeschaft.

WP_20140905_008 WP_20140905_005 WP_20140905_004 WP_20140905_003

In Gambia hebben we daar alle boeken voor de eerste vier schooljaren Primary kunnen aanschaffen.

 Gambia boeken 1 tm 4

  1. Verzorgen van schoolmaaltijden voor de kleuter klassen,

Tijdens de bouwreis in februari 2015 hebben enkel enthousiaste deelnemers een complete oven met schouw en schoorsteen in de keuken container weten te realiseren. Er kan nu op traditioneel Gambiaanse wijze een schoolmaaltijd voor de kleuters worden gekookt. Het geheel is uitermate getest en zeer goed functionerend bevonden.

 Keukenpan IMG_0037_2

  1. Aantrekken van ervaren gediplomeerde leerkrachten voor het schooljaar 2015 / 2016.

Nu het vijfde klaslokaal geheel gereed is gekomen, is ingericht en voorzien van de noodzakelijke schoolboeken en het benodigde schoolmeubilair wordt dit, in grootte eerste, klaslokaal gebruikt voor de 1e klas Primary. Dit schooljaar begint in september en het is gebruikelijk dat pas na het einde van het lopende schooljaar wisselingen van vacatures plaatsvinden. Ons is verzekerd dat wij, met voldoende budget, goede kwalitatieve leerkrachten kunnen aantrekken die passen bij het bestaande schoolteam. Het ministerie van Education zal hierin een adviserende rol blijven spelen.

 DSC00923

Naast al het bovenstaande zijn tijdens de bouwreis de door Sonja en Berthus van Drogenbroek gesponsorde voetbal doelen geplaatst en schommels meerdere malen opgehangen ( de boomtak was helaas niet sterk genoeg J), zijn de trampolines van Corinne en Marijke ingegraven en is de driewielfiets van Mark weer gerepareerd.

DSC_1008 WP_20150206_005  DSC_0428     DSC_0254

Ook zijn er afspraken gemaakt met de stichting Westland4Afrika om op regelmatige basis schooltandzorg te verlenen. Deze stichting heeft in Gambia een mobiel tandarts centrum met professionele tand zorg.

DSC_0262 DSC_0251

Ondanks al onze inspanningen zijn er in de directe omgeving nog vele kinderen die niet naar school gaan. Vele omdat de ouders het schoolgeld ad € 5,00 per maand niet kunnen betalen, vele omdat de ouders de noodzaak van scholing niet inzien en het schoolgeld wel kunnen maar niet willen betalen, ze zijn tenslotte zelf ook nooit naar school gegaan.

Wij willen deze kinderen niet uitsluiten van het schoolsysteem enkel en alleen omdat hun ouders door onwetendheid of winstbejag de toekomst van hun kinderen op het spel zetten.

Ieder kind telt mee en ieder kind verdient een kans.DSC_0087Daarom de vraag, help ons de kinderen te helpen door het sponsoren van onze stichting of het sponsoren van kinderen middels een maandelijkse bijdrage voor het schoolgeld.

Giften kunt u overmaken naar onze RABO rekening.  Het IBAN / Rekeningnummer van de Stichting LEF is NL90 RABO 0166 3783 64

Giften aftrekbaar zonder notariële akte

U kunt periodieke giften doen met een onderhandse akte van schenking aan de Lydia Education Foundation. U hoeft de gift niet meer vast te leggen in een notariële akte om voor aftrek in aanmerking te komen.

Schoolgeld sponsoren:

Particulieren en organisaties kunnen één of meerdere kinderen sponsoren voor hun schoolgeld en warme maaltijd. Schoolgeld sponsoren kunnen via het Machtiging formulier schoolgeld (zie onze website onder sponsoren) het formulier downloaden om hun bijdrage kenbaar te maken, zij maken of zelf maandelijks het geld over of vullen de machtiging in en sturen hem naar het secretariaat van de stichting. De stichting verzorgt dan de maandelijkse incasso.

[1] Didactiek is de wetenschapsdiscipline die zich bezighoudt met de vraag hoe kennis, vaardigheden en leerhoudingen of attitudes door een leerkracht kunnen worden onderwezen aan leerlingen/studenten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bewijs ons dat je geen bot bent: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.