Verantwoording

Het bestuur van Stichting LEF bestaat uit                                                                         Voorzitter                                             : Mw. A. Koerts                                                           Secretaris / penningmeester            : Dhr. W. Rijnboutt

Het bestuur wordt ondersteund door een adviseur:   Dhr. C. de Kruijff

De Lydia Education Foundation, een kleine stichting, geen medewerkers welke op een loonlijst staan, ook niet het bestuur!

  • Financiële middelen worden door de vrijwilligers binnengebracht en via sponsors.
  • Alle uitgave van de stichting zijn geheel voor het doel, er blijft niets aan de bekende strijkstok hangen!
  • Jaarlijks een financiële verslaglegging aan vrijwilligers en sponsoren, pas na akkoord van vrijwilligers en sponsoren de volgende stap zetten.

RSIN / fiscal nummer van de Stichting LEF is 8188 78 435

De Stichting LEF heeft geen beloningsbeleid voor het bestuur, alle bestuurstaken worden gratis uitgevoerd. Enkel gemaakte kosten kunnen worden gedeclareerd na voorafgaand goedkeuring door het voltallig bestuur.

Verantwoording van de bestede gelden vindt jaarlijks plaats via deze pagina, middels jaarverslagen en/of financiële verantwoordingen.

De verslaglegging en verantwoording is in overeenstemming met de vanaf 1 januari 2013 aangescherpte publicatieplicht op internet voor anbi’s en voldoet aan de nieuwe transparantieregels voor anbi’s zoals per 1 januari 2014 gepubliceerd door de belastingdienst.

Financiële verantwoording in cijfers

2017

2016

2015:

2014:

2013 :

2012 :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bewijs ons dat je geen bot bent: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.