WbD in Gambia loterij

Richtlijnen Wijk bouwt Door Loterij De Horn

Algemeen:

De opbrengst van de loterij is bestemd voor het bouwen en de exploitatie van de Kaddy Jatou Nursery & Lower Basis School in Gambia.

De Stichting LEF coördineert de loterij en verantwoord de ontvangen en bestede gelden.

Van de totale opbrengst van de loterij mogen enkel de directe kosten, zoals vergunning en prijzen betaald worden. De Stichting LEF noch ieder ander ontvangt een vergoeding voor geleverde diensten en/of gemaakte (on)kosten.

De verkoop van loten is enkel voorbehouden aan de leerlingen van de deelnemende scholen in Wijk bij Duurstede en is gericht op verkoop van loten aan familie, vrienden en kennissen.

Geen enkele commerciële partij is betrokken bij de verkoop of organisatie van loten van de loterij.

Organisatie:

In totaal worden er per deelnemende school genummerde loten per blad van 10 stuks in omloop gebracht.

Iedere leerling krijgt één blad (10 loten) toebedeeld voor de verkoop.

Elke klas krijgt 30 vellen loten, in totaal 300 loten.

De loten worden per klas uniek genummerd (A1 .. A30) (B1 .. B30) et cetera.

De prijs van één lot bedraagt € 2,00

De coördinator van de stichting LEF deelt de loten en controle lijsten per klas uit op maandag 19 september

De verkoop van de loten begint op maandag 19 september t 2016 08.00 uur en eindigt dinsdag 27 september 2016 17.00 uur.

Op elk verkocht lot dient de naam van de koper te worden vermeld, loten zonder naam worden geacht niet verkocht te zijn en doen niet mee aan de trekking.

Indien een leerling meerdere bladen met loten nodig heeft kan hij/zij die via de leerkracht bij de coördinator aanvragen.

De kinderen moeten eerst de opbrengst van de eerder verkochte loten bij de leerkracht inleveren voordat ze bij de coördinator nieuwe loten kunnen krijgen

Per groep wordt door de leerkracht een controlelijst bijgehouden van verkochte en niet-verkochte loten, de naam van de leerling die het lot verkocht heeft en het ontvangen bedrag.

Op woensdag 28 september 2016 levert de leerling de verkochte en onverkochte loten in bij de leerkracht. De leerling knipt de verkochte loten los en levert deze los in bij de leerkracht.

De leerkracht hecht de niet-verkochte loten vast aan de controlelijst.

Per controlelijst wordt het geld van de verkochte loten, de verkochte en onverkochte loten op woensdag 28 september afgegeven aan de coördinator.

Alle losgeknipte verkochte loten worden door de coördinator verzameld in een grabbelton. Op 13 oktober 2016 om 14.00 uur zal één van de notabelen van de gemeente Wijk bij Duurstede de prijzen trekken.

De prijzen worden getrokken in onderstaande volgorde:

  • Hoofdprijs loterij (voor diegene die het lot gekocht heeft)
  • 3e prijs (voor de leerlingen die de loten verkocht hebben)
  • 2e prijs (voor de leerlingen die de loten verkocht hebben)
  • 1e prijs (voor de leerlingen die de loten verkocht hebben)

De prijzen worden uitgekeerd na controle van de loten en de controle lijst.

Om te kunnen bepalen in welke categorie de leerlingen een prijs kunnen winnen is het erg belangrijk dat de leerkrachten goed op de controlelijst bijhouden hoeveel loten er per leerling zijn verkocht.

Contactpersoon school / Stichting:                 Jan Heijman                        06-49620890

Algemeen coördinator Stichting LEF:            Willem Rijnboutt                06-23603378

Prijzen:

Hoofdprijs loterij                 Apple iPad air 2 WIFI 16GB Gold                     €    459,00

Leerlingen 1e prijs loterij   Apple iPad mini 2 WIFI 32GB Silver                €    329,00

Leerlingen 2e prijs loterij    Apple iPad mini 2 WIFI 16GB Space Gray      €    275,00

Leerlingen 3e prijs loterij    SAMSUNG Galaxy Tab E 9.6 WiFi Wit            €    166,00

Totaal prijzengeld indicatief                                                                      €             1.229,00

Ouder informatieblad

Loterij vergunning